.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Friday, April 09, 2004

بهترين عکس های سال ۲۰۰۳

بهترين عکس های خبری سال ۲۰۰۳ از ديد NPPA .

اينم برنده های NPPA در رشته های مختلف.

زير شاخه بهترين عکس مجله Magazine Photographer of the Year .خدا وکيلی اين گاوه شما را ياد کس خاصی نميندازه.

توی بخش مجموعه عکس های مرتبط يا International News Picture Story عکسهای Carolyn Cole از LA Times راجع به ۲۳۰ فلسطينی که در کليسا به وسيله اسرائيلی ها محاصره شدند جالبه و جايزه اول را هم گرفته. ضمن اينکه اگر ميخواهيد بدونيد که فرق کشورايی مثل پرو و بعضی های ديگه با مثلا ژاپن و آلمان چيه بايد عکسهای Ines Menacho را در همين مجموعه نگاه کنيد.

عکسهای بخش Sports Feature , Nature & Environment , Pictorial هم خيلی باحالند.

از همه اينها باحالتر عکسيه که Kathy Moore از دو دختر ۶ و ۸ ساله انگليسی و اتريشی در لحظه ديدار گرفته. هر دوی اين دخترها مبتلا به سيندروم بسيار نادری هستند که تا کنون فقط ۳۵ مورد از آن گزارش شده و باعث ميشود که سرعت پير شدن اين افراد ده برابر افراد عادی باشد. اين عکس جايزه افتخاری NPPA را هم در بخش Portrait and Personality برده

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی