.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Tuesday, April 20, 2004

ل مثل لينک

مارادونا به دليل حمله قلبی در بيمارستان بستری شد ولی حال عمومی او به کندی رو به بهبوده.
عکسهای هواداران در جلوی بيمارستان.

شيرين عبادی و دکترای افتخاری از UBC

ويدئوکليپ دل کوک از آلبوم جديد گوگوش.

سينای عزيز باز نوشتن را شروع کرده.

شهره آغداشلوبرنده جايزه Horizon award از جشنواره پالم بيچ شد.
عکسهای قبل از مراسم
عکسهای مراسم

تقدير رسمی فدراسيون از مايلی کهن : اميد آن داريم که در ناکامی های آتی همچنان ياور ما باشيد.

لينکهای سونداريا هنرپيشه معروف هندی و فعال انتخاباتی که در حادثه سقوط هواپيما کشته شد. ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۴

نگرو پونته سفير آمريکا در عراق.

جاسوس و ملکه زيبايی کابينه برکنار شد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی