.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Monday, April 26, 2004

Gmail آدرس ها در

يک چيزی که توی Gmail جلب توجه ميکنه زيادی ساده بودنشه. اين مسأله با اينکه در خيلی موارد ميتونه حسن کار تلقی بشه و موجب راحتی استفاده از ايميل باشه ولی در مورد سيستم Address Book مسلما صادق نيست. واقعيت اينه که در مقايسه با ايميل سرويس های مشابه Gmail دارای ابتدائی ترين فرم Address Book و Contacting هست. به طور مثال در yahoo شما قابليت دسته بندی افراد در کاتاگوری های مختلف، ساختن کاتاگوری های جديد، ساختن ليست برای فرستادن ايميل های گروهی، Import و Export کردن آدرسها، قابليت وارد کردن بالغ بر ۲۰ مشخصه برای هر نفر، سورت کردن و جستجوی آدرسها به طرق مختلف و بسياری از اين دست را داريد. در حالی که در Gmail تنها امکان وارد کردن نام، ايميل و يک توضيح چند خطی را برای هر فرد در ليست داريد و بس. البته اينطور که پيداست قراره که همچنان چيزهای زيادی به Gmail اضافه بشه که شايد بهبود وضع Address Book هم جزو اين پروژه های آينده است. بايد ديد .

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی