.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Friday, June 04, 2004

هشدار به علاقمندان عضويت در ارکات

اين هشدار برای کسانی است که دعوتنامه برای عضويت در Orkut دريافت ميکنند. اخيرأ سايتی با آدرس www.orcit.com (66.28.259.19)با سوءاستفاده از نام orcut (66.28.259.20)
؛ دقيقا با همان شکل و شمايل آغاز به کار کرده. اين سايت با فرستادن دعوتنامه های مشابه Orkut از طريق ايميل به دزدی هویّت افراد می پردازد. متاسفانه بسياری از اشخاص که به دليل محبوبيت زياد و بحث بر انگيز بودن Orkut ، تمايل به عضويت در اين سايت دارند، بدون توجه به آدرس ارسالی وارد اين سايت ميشوند و با دادن Password و ساير مشخصات فردی زمينه را برای سوءاستفاده کلاهبرداران اينترنتی فراهم ميکنند. برای پيشگيری از اين نوع سوءاستفاده ها راهکارهای زير يپشنهاد ميشود:

۱ - در زمان دريافت دعوتنامه دقت کنيد که آدرس دعوتنامه شما حتما به اين فرم شروع بشه http://www.orkut.com/Community...
.از ثبت مشخصات خود در سايت های با آدرسی غير از آدرس بالا خصوصا اين آدرس http://www.orkit.com/Community...
جداً پرهيز کنيد.

۲ - حتی الامکان سعی کنيد که از يک Username و Password مستقل برای ورود به orkut استفاده کنيد. تأکيد ميکنم که حتما اين Password با آن که شما برای کارهای بانکی، کرديت کارت ها و ايميل هايتان استفاده ميکنيد بايد متفاوت باشد.

۳ - از پذيرش دعوتنامه از افرادی که نمی شناسيد خودداری کنيد. عجله برای عضويت در Orkut ممکنه سبب ساز گرفتاری های زيادی برای شما بشه. پس صبر داشته باشيد. با سرعتی که Orkut در حال گسترش است به زودی دعوتنامه ای تميز و بدون مشکل از يک دوست به شما ميرسد.

لينک مرتبط : تقلب در PayPal

1 Comments:

  • This comment has been removed by a blog administrator.

    By Blogger Mehdi HE, at 5:17 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی