.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Monday, June 27, 2005

احمدی نژاد رئيس جمهوری از جنس خاک بر سر ملت شريف ايران

آزادی ۳۶۰ درجه اش خوبه اونهم با نون اضافه و دو سيخ گوجه
:گوشه ای از بيانات گهر بار دکتر در نشست خبری اخير ايشان
وي با يادآوري اينكه مردم پيشرفت، تعالي و عدالت بر پايه‌ي تحقق آزادي‌هاي حداكثري را بعد از سقوط رژيم وابسته به غرب، چشيدند و آزادي در كشور ما توسعه پيدا كرد، گفت: ما آزادي را در دو درجه محدود و منحصر نمي‌كنيم بلكه آزادي در 360 درجه معنا پيدا مي‌كند. مردم‌سالاري ديني بر پايه‌ي حضور، نظارت و دخالت مردم در همه‌ي امور است و غربي‌ها بايد در اظهار نظرشان به آراي سهمگين پشت رييس‌جمهور كشور توجه كنند

.من هلاک اون آرای سهمگين پشتتم ای سونامی شيطون بلا

پی نوشت ـ با عرض پوزش. در عنوان اين مطلب يک کاما جا افتاده. تيتر اصلاح شده چنين است: احمدی نژاد رئيس جمهوری از جنس خاک، بر سر ملت شريف ايران

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی