.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Sunday, August 29, 2004

جنجال بر سر طلای ژيمناستيک

جنجال بر سر طلای مجموع اسباب ژيمناستيک مردان بالا گرفته. داستان اينه که در حرکت بارفيکس داورها نمره کره ای را به جای اينکه از ده حساب کنند از ۹.۹ کم کردند. همين ۰.۱ اختلاف باعث شد که مدال طلا که در اصل بايد به اين کره ای تعلق می گرفت به پل هام آمريکايی رسيد و کره ای سوم شد. بلافاصله داورها به طور معمول برای مدت نامحدود از کار معلق شدند ولی اعلام شد که نتيجه قابل تغيير نيست. ولی اين پايان کار نبود؛ اعتراض شديد کره ای ها و ارجاع شکايت به مرجع بالاتر از يکسو و درخواست عجيب فدراسيون بين المللی ژيمناستيک از پل هام برای بازگرداندن مدال طلا و رد اين درخواست از سوی هام و اعتراض بسيار شديد فدراسيون ژيمناستيک آمريکا به اين درخواست از سوی ديگر شرايط را به شدت حاد و پيچيده کرده.

شرح کاملتر ماجرا را می توانيد در اينجا و اينجا پيگيری کنيد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی