.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Wednesday, November 24, 2004

ليست وبلاگ های شرکت کننده در طرح بمب گوگلی حسابی به روز شد و کلی وبلاگ های خواندنی به اين ليست اضافه شده. بد نيست يک نگاهی بيندازيد.

ضمنا از تمام دوستانی که ايميل داده بودند برای اضافه شدن به ليست عذر ميخوام که نتونستم تک تک ايميل هايشون را جواب بدم. فرصت نکردم. خواهش می کنم که همين مطلب را به جای جواب از من بپذيرند و بدانند که لينک مطالبشان وارد ليست شده.

بمب گوگلی منفجر شد
اولين يافته: ARABIAN GULF
عشق به وطن چه کارها که نمی کنه

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی