.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Tuesday, January 04, 2005

ل مثل لينک

.
Montage Google يک کلمه را تايپ کنيد تا مجموعه ای از عکس های به هم پيوسته از آن کلمه را برای شما بسازد.

کيبردهای جديد ماکروسافت. واقعا همينه!!

شهره آغداشلو در سری جديد ۲۴ از کانال فاشيستی FOX نقش يک زن تروريست مسلمان را دارد. يکشنبه و دوشنبه اين هفته ساعت نه کانال Fox. اين سريال هنوز در نيامده داد و هوار مسلمان ها را در آورده.

اگر شما هيپی هستيد اينجا ميتونيد دوست های خوبی پيدا کنيد.

آن خطر کرده که صد قافله دل هم ره اوست، از شر مرتضوی و تيمش خدايا به سلامت دارش. برادر! اجرت با کتاب های تاريخ پنجاه سال بعد.

ديويد در خيابان شماره ۱۱ به انتقاد از هر دو گروه موافقين و مخالفين پرداخته. بخشی از مطلبش:
"...خدمت آقای تمدن بايد عرض کنم که من با کمال احترام مخالف اين فرض ايشان هستم که ما بايد مردم را راهنمايی کنيم. اين فرض يعنی نشاندن خود در جايگاه خواص و نشاندن بقيه که ممکن است در بينشان با سوادتر٬ فهميده تر و ...تر از من بسيار باشد. مگر من که هستيم که خود را درجايگاه معلمی مردم ببينم؟ مگر غير ازاين است که آقای خامنه ای هم هر روز و هر ساعت در حال همين کار است؟..."

پويا ارجمند از مخالفين سرسخت رای دادن به رضازاده است. بخشی از مطلبش خطاب به من چنين است:
"...وای بر اين مردمی که افراد فهميده‌اش شما ها هستيد. اگر روشنفکر و طرفدار آزادی و حقوق مردم ايران، شما ها هستيد، پس وای به حال مردم ايران! اگر افرادی که ادعای فهميده‌بودن و بيشتر درک‌کردن دارند و می‌خواهند مردم را آگاه کنند و به سمت‌و سويی درست هدايت کنند، شما ها هستيد، ای وای بر آن کسانی که پيرو شما هستند. اگر شما در مسير آزادی ايران گام بر می‌داريد، پس من و امثال من در چه مسيری قدم بر می‌داريم؟!..."0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی