.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Tuesday, June 07, 2005

ل مثل لينک

.
نامه ناصر زرافشان از اوين:
"از آنجا که کلیه تذکرات و اعتراضات مکرر...هیچ یک به نتیجه نرسیده است، و از آنجا که برای احقاق طبیعی ترین و ابتدائی ترین حقوق خود، وسیله دیگری جز جان خویش در اختیار ندارم، از روز سه شنبه ١٧ خرداد ٨٤، دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهم زد و این ماراتن مرگ را تا پایان ادامه خواهم داد."
به نظر من زرافشان مستحقه به همون اندازه که گنجی مورد حمايت ما قرار گرفت حمايت بشه؛ بنابر اين هر کس که پا پيش بگذاره و يک طرح خوب برای حمايت از زرافشان بده شديدا از طرف من پشتيبانی خواهد شد.

فراخوان عمومی برای اعتراض به «نقض حقوق زنان در قانون اساسی» اميدوارم خانم ها و آقايون حتما در اين گردهمايی شرکت کنند.

محمود رضا ايميل فرستاده بود که چه نشستی که کارت را دزديدند و به اسم خودشون گذاشتند توی سايتشون. البته از دزدی کارم چندان ناراحت نشدم ولی از اينکه کار من در سطحی بوده که يک سايت ضايع و درپيتی و جواد و آشغالی که نود درصد لينک هاش مربوط به مسائل سکسی چيپ و سطح پائينه، کار من را در سطحی دونسته که ازش استفاده کُنه خيلی برام برخورنده بود. اميدوارم برداشت خواننده هام اين نباشه که کار من اينقدر پوچ و مبتذل بوده که به درد آدم های جوادی مثل اين ۳۰ متری ها می خوره.

قاليباف زير تابلوی گردش به راست ممنوع.

روزنامه جام‌جم در نسخه شهرستان و تهرانش تبعیض قائل می‌شود. لينک از شرح
اين برخورد دوگانه و تبعيض آميز با مردم هم از جمله همون کارهای درخشان بخش عقب افتاده و معلول الذهن حاکميته که از طريق صدا و سيما و ارگان های وابسته ش به جامعه تحميل می شه.

کسی می تونه مصاحبه تبليغاتی معين و حجاريان را بگذاره توی وب برای ما خارج نشين ها؟

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی