.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Friday, August 05, 2005

ل مثل لينک

سروش در جمع دانشجویان ایرانی در پاریس: روحانیت ما عوام است نه عوامزده

بخشی از بيانات گه هربار* آيت الله جنتی خطيب محترم نماز جمعه تهران در ارتباط با پرونده هسته ای ايران و غنی سازی اورانيوم:
"برغم همه توطئه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه كاخ سفيد فرمودند كه در انتخابات رياست جمهوري مردم شركت نكنند، مردم به اين حرف‌ها گوش نكردند و مشاركت گسترده داشتند تا چشم آنها كور شود...
ما بايد راه خود را ادامه بدهيم، خربزه‌اي كه مي‌خوريم پاي لرز آن مي‌ايستيم، اينقدر ايران را تهديد نكنيد.
ايران تصميم خود را گرفته است و آمريكا و اروپا هر اقدامي انجام دهند به ضرر آنها تمام مي‌شود.
به حق محمد و آل محمد يك عقلي به همه بدهد و عقلي هم به اروپايي‌ها و آمريكايي‌ها بدهد كه حداقل مصلحت خود را بشناسند."

*با پوزش از اشتباه تايپی. گهربار صحيح است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی