.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Thursday, August 04, 2005

زمان برپا خواستن عملی ها

نه بابا شما رو نگفتم که، منظورم اونهايی بود که با اعدام مخالفند. الان وقت عمله. شادی صدر، آسيه امينی و دوستانشون دست بکار شدند تا جون يک انسان را که در آستانه اعدام قرار داره نجات بدند. حکم اعدام قطعی شده و تنها راه نجات اين زن پرداخت ديه ۲۵ ميليونی به خانواده مقتوله.
آسيه امينی:
"یک شماره حساب اعلام شده از طرف موسسه مشاوره حقوقی و مددکاری" راه توانمند زیستن" ( راهی) که مدیرش شادی صدر حقوقدان و فعال امور زنان هست برای کمک به م.ع. که قبلا در موردش نوشتم. شماره حساب اینه:بانک پارسیان - شعبه کریمخان زند - موسسه راه توانمند زیستن - شماره حساب ۰۱۰۰۰۲۳۴۰۲۰۰۳باقی ماجرا هم که اینجاست."

بيائيد اين بار ثابت کنيم که به غير از شعارهای تند سياسی دادن و بيانيه صادر کردن و نامه سرگشاده به اين و اون نوشتن و اسم وبلاگ عوض کردن و بمب گوگلی ساختن و چه و چه و چه، کارهای ديگه هم بلديم.
بيائيد ثابت کنيم با کمک هم و خواننده هامون می تونيم جان يک انسان را از مرگ نجات بديم.
واقعا فکر می کنيد ارزش کمک برای نجات جان يک انسان کمتر از همدردی های آنچنانی برای نوشيه.

يک پشنهاد به بچه هايی که دارند برای اين کار زحمت می کشند:
يک اکانت پی پل باز کنيد. اين کار باعث می شه ميزان کمک ها به طرز قابل ملاحظه ای افزايش پيدا کُنه. کسانی که خارج از ايران زندگی می کنند می تونند تأمين کننده بخش عمده ای از اين مبلغ باشند. برای اين گروه جدای از دردسر های بانک رفتن و کاغذ بازی هاش، زور داره که مثلا اگر می خواهند پنجاه دلار کمک کنند سی يا چهل دلار هم پول کارپردازی به بانک بدند. از اين مهم تر در پی پل می شه با کرديت کارد کمک کرد که خود اين موضوع کار را تا حد زيادی برای آدم های مثل من راحت می کنه.

در همين رابطه
او را دیدم. م.ع را می گویم.

شمارش معکوس اعدام زنی که نتوانست ادعایش را ثابت کند آغاز شده است!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی