.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Monday, June 07, 2004

ل مثل لينک

فيلم برقه آمريکايی حسين خندان در آمريکا به نمايش در آمد.
سايت فيلم برقه آمريکايی.

بوش را تکونش بديد ببينيد چه تيکه ای ميشه.

VisitorVille ترافيک سايت شما را با انيميشن ـ تقريبا مثل Simcity ـ نمايش ميده. قبل از دانلودش به قيمت هاش نگاه کنيد.

ری بردبری نويسنده داستان های دو ازاری و سطحی به مايکل مور لقب Asshole داد به خاطر اينکه ادعا ميکنه مور اسم فيلمشو از کتاب فارنهايت ۴۵۱ اون گرفته.

ويروسی که شماره کرديت کارت های افراد را می دزدد.

۲۰ فرمان اينترنت.

اگه ميخواهيد بدونيد نقش کترين هريس در پيروزی بوش بر گور در سال ۹۸ چه بود و چه پاداشی نصيبش شد اين فلش باحال را ببينيد.

ماجرای مردی که ۸۰۰۱۲ تا Text Masage در عرض يک ماه فرستاد تا کمپانی سرويس دهنده را مجاب به حذف سرويس نامحدود Text Masage بکند.

اولين نمونه از کامپيوتر مکينتاچ ساخته شده در سال ۱۹۸۴.

تريلر فيلم فارنهايت 11/9 .

در لحظه ای که به شما تير ميخورد چه احساسی خواهيد داشت.

مجموعه نقدهای فيلم جديد هری پاتر و ديد مثبت منتقدين.

رستورانی که انواع غذاهايی که از موش تهيه شده سرو ميکند.

بازگشت انفجار دريايی که باعث غرق شدن تايتانيک شد.

پوسترهای قديمی شوروی سابق برای فروش.

Backslider روش جديدی برای جستجوی راحت در بين پنجره های ويندوز.

سه کيک باحال طراحی شده برای تبليغ Slimfast.

يک نقاشی از خود تون را طراحی کنيد.

ماجرای دختری که به دروغ متهم به رابطه با جان کری شده بود.

همه چيز در مورد لباس های کار.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی