.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Tuesday, July 20, 2004

بنر بر ما چه گذشت را به وبلاگ خود اضافه کنيد

با کپی کردن کد HTML در زير بنر در سمت راست، بالای صفحه اصلی و Paste کردن آن در Template سايت خود ميتوانيد بنر "بر ما چه گذشت" را به سايت خود اضافه کنيد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی