.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Monday, July 12, 2004

ل مثل لينک

مرد و زن ايرانی به دليل داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج تصميم می گيرند همزمان خودکشی کنند. ولی مرد بعد از اينکه زن را می کشد از کشتن خودش پشيمان می شود.
اين خبر امروز در صفحه اصلی اخبار ياهو (در بخش Oddly Enough ) بود. واقعا مفتخر شديم!

فيلمی باور نکردنی از خارج کردن تومور۳۰۳ پاندی از شکم يک بيمار.

اگر هيات محترم منتخب دولت در مذاکره با شورای نگهبان به جايی نرسيدند، در عوض تا چند وقت از نظر ويتامين بدن مشکلی نخواهند داشت.

فيلم سوتی اساسی شهردار سابق لس آنجلس و البته جمهوریخواه که اسم يک دختر بچه شش ساله را "دختر احمق کثيف" معنی کرد.

دستگاه اهدا خون تمام اتوماتيک.

آموزش تصويری افعال انگليسی از طريق ياهو.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی