.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Monday, April 11, 2005

بزرگمرد کوچک، کورش ضيابری

می دانم که خيلی از شما نامه ای که کورش ضيابری خطاب به من نوشته بود و حسين درخشان چند روز پيش با يک مقدمه هودری! به زيور طبع آراست را خوانديد. سام ضيايی و پارسا صائبی بچه های فانوس هم وقتی حسين را گوشه ديوار مقدمه به دست تنها ديدند نامردی نکردند و با يک هوک چپ و يک هوک راست از خجالتش در آمدند.

من درباره حواشی به وجود آمده پيرامون نامه کورش نظری نمیدم. ولی درباره خود نامه فکر می کنم که خيلی از جاهاش حقيقتا حق با کوروشه و ما در حقش کوتاهی کرديم. بنابر اين ضمن اعلام حمايت از کورش عزيز پشنهاد می کنم که اگر نمی توانيم مثل جريان رضازاده از ايشان حمايت کنيم حد اقل برای شادی دل اين جوان روزی سه تا لينک بهش بديم. خود من به عنوان پيشقدم در اين کار اين سه لينک را تقديم می کنم به بزرگمرد کوچک تاريخ روزنامه نگاری دنيا استاد گرانقدر کورش ضيابری (دامت توفيقاته) . ضمنا پشنهاد می کنم برای اينکه حال حسين را هم بگيريم که حال کورش را گرفته يک بمب گوگلی درست کنيم که هر کی تو گوگل تايپ می کنه هودر يا حسين يا درخشان يا مونيکا بلوچی يا کارامل، يک سايت error باز بشه که بگه اينی که دنبالشيد وجود خارجی نداره و قهرمان بی چون و چرا و نشانه پرچم سه رنگ ما همانا کورش چهارده ساله ايست که خيلی خدددددددددداست. پس از سايت او ديدن کنيد، چون به نفع شماست.

ولی جدای از شوخی کورش بسيار پسر خوب و با استعداديه و من مطمئنم که همه بچه های وبلاگ نويس دوستش دارند و ازش حمايت می کنند. بنابر اين شايد بد نباشه که به عنوان تير خلاص به دشمنان کورش همه در يک روز خاص مثلا دوشنبه کورش ضيابری بشيم. اميدوارم که همه دوستان وبلاگ نويس اين پشنهاد من را بپذيرند و دوشنبه دست در دست هم کورش ضيابری بشند.

دو کلمه هم خصوصی با خود کورش: عزيز، اين دفعه دومه که من راجع به تو يک مطلب مفصل می نويسم. خدا وکيلی من برای هيچکی تا حالا يک همچين رپرتاژآگهی درست نکرده بودم. فقط جان پاريس هيلتون پس فردا که يک وزير وکيلی چيزی شدی وقتی از سر کوچه ما رد می شی به موتور سوار اسکورتت بگو که حداقل يک بوق برای ما بزنه.

در همين رابطه
مختصر، ولی چون از من تعريف شده مفيد!

تحليل زيبای يک فرهنگی از ماجرای کورش

در يک رابطه ديگه
دو تا سايت اطلاع رسانی خوب. يکی در آغاز راه، آن يکی مفصل و کامل.


من هم قبل ها با اين AudioBlog حسنی می شدم.

ميگم اين هم ايده جالبیه ها.

حقيقتش من که شما را نمی شناسم ولی چون اون ها را تا حدی می شناسم پس دم شما گرم.

الهی جز جيگر بگيرند که من رو انتخاب نکردند. ولی گذشته از شوخی انتخاب يکی از بين اين همه وبلاگ خوب هم کار سختيه ها.
از وبلاگ خورشيد خانم که خودش هم يکی از نامزدهاست:
"وبلاگ سرزمين آفتاب به خاطر پيگيری هاش درباره زندانی ها و درست کردن پتيشن براشون، وبلاگ حسين درخشان به خاطر رواج وبلاگ نويسی، وبلاگ زيتون به خاطر نشون دادن زندگی و رنج های واقعی مردم، وبلاگ آرش سيگارچی به خاطر نوشتن درباره کشتار خاوران و يه سری حقايق ديگه و زندانی کشيدنش به خاطر نوشته هاش، وبلاگ قاصدک به خاطر نگاه انسانی اش به رنج های بشری خصوصا پناهنده ها، وبلاگ شبح به خاطر نکته بينی هاش و نوشتن از چيزهايی که شايد حافظه تاريخی ما از ياد برده باشنشون، وبلاگ نيک آهنگ کوثر به خاطر نوشتن از بلاهايی که به سر جامعه مطبوعاتی اومده، وبلاگ اميد معماريان به خاطر تلاش هاش در باره جامعه مدنی و سازمان های غير دولتی و زندانی شدن به خاطر تلاش هاش، وبلاگ های مجتبی سمیعی نژاد، شهرام رفیع زاده، روزبه میر ابراهیمی و محمدرضاعبدالهی نسب که به خاطر نوشتن و فعاليت در اينترنت به ناحق زندانی کشيدن، وبلاگ گروهی فانوس با نوشته های هوشمندانه اشون در باره دغدغه های مهمی که کما بيش هممون داريم، وبلاگ حامد متقی به خاطر نوشته های پی گيرانه اش درباره حقوق بشر در ايران، وبلاگ مصطفی قوانلو قاجار به خاطر نوشته هاش در باره جامعه اطلاعاتی و اينترنت که تنها تريبون موجود برای ماست، وبلاگ بیژن صف سری به خاطر نوشته های مسئولانه اش در باره مشکلات سیاسی و اجتماعی که گريبانگير مردم ايرانه، وبلاگ شبنم فکر به خاطر پيگيری هاش در باره زندانی ها و مطلب های خوب اجتماعيش، وبلاگ فرهاد رجبعلی به خاطر نوشته های سياسی اش..."

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی