.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Tuesday, August 09, 2005

اندکی عکس، خطر نزديک است

در حاشيه ديدار نمايندگان جناح اکثريت مجلس با رئيس جمهور

ما گلهای خندانيم
فرزندان مصباحيم

اسلام ناب خود را
تا دسته می چپانيم

ما بايد دانا باشيم
هوشيار و بينا باشيم

از بهر حفظ رهبر
به مملکت بشاشيم

فعاليت‌هاي هسته‌اي در نيروگاه اتمی اصفهان آغاز شد

خربزه ای که آقای جنتی وعده خوردنش را داده بودند بالاخره قاچ کردند و به همراه باقی دولتمردان نوش جان کردند. انشاالله ملت شهيد پرور و هميشه در صحنه هم پای لرزش خواهند نشست.

بدرقه رسمی رئيس جمهور سوريه

نمی شد برای اولين ديدار رسمی سران ديگر کشورها با رئيس جمهور منتخب يک و نيم متری، به جای اين لندهور لنگ دراز يکی ديگه را انتخاب می کردند.

عکس ها از فارس و ايسنا

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی