.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Thursday, July 01, 2004

ل مثل لينک

ماشين خانه ای يا خانه ماشينی.

تلفن نوشابه ای يا نوشابه تلفنی.

عکس هايی از شهر ارواح.
اينم يک مطلب راجع بهش اگر براتون جالبه.

گوگل اکانت Gmail فروش ها را قطع می کنه.

تايتانيک - شاينينگ - اگزارسيست در سی
ثانيه.

گروه های مخالف مايکل مور در وبسايتشان به نسخه غير قانونی فارنهايت لينک ميدهند.

مقاله مايکل فرارد در NYTimes در مورد بازی های کامپيوتری سياسی از جمله BushGame.

يک انيميشن بسيار جالب در مورد رنگ ها.

نمودار های درختی از روابط کشور ها، جمعيت ، مذاهب و غيره.

مجله Wired را مجانی برای يک سال آبونه شويد. بشتابيد که غفلت موجب پشيمانی است .

تحقيق بسيار جالب Wired در مورد ايميل هايی که به شما در صورت فروارد کردن آنها، وعده پولدار شدن ميدهد.

کازا حالا بايد با رقبا سر و کله بزند.

متن فيلنامه فارنهايت ۹۱۱ قسمت اول قسمت دوم

شکايت يک کمپانی نرم افزاری از گوگل به خاطر دزديدن کد های Orkut .

ديکشنری وارونه . توضيحاتتان را بنويسيد لغت را به شما می دهد.

اينجا ميتوانيد کلی نرم افزارهای کوچک و به درد بخور پيدا کنيد.

۵۰ ابزار درست نوشتن زبان انگليسی.

تلفن را برداريد، ۵۰۸ را بگيريد فقط حواستون باشه سيب نچينيد.

فونت! فونت! فونت! نه بابا آخر فونت!

Webnote ابزاری برای نت برداشتن راحت در هر زمان.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی