.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Saturday, July 24, 2004

برخورد جسم سخت به سر ملت بدبخت یا برخورد ملت بدبخت به سر جسم سخت

اگر خاطرتان باشد چند وقت پيش در بازی های بوندسليگا آلمان برخوردی بين هاشميان و ساندی اليسه؛ همبازی وی در بوخوم؛ پيش آمد که همان زمان من مطلبی در غالب گزارش تحقيقی و البته طنز درباره اش نوشتم. با توجه به شرايط مشابهی که در بازی ايران و عمان پيش آمد. ای وای ببخشيد طبق معمول لينک اشتباهی دادم. لينک درست اينجاست. بد نديدم که يکبار ديگر آن مطلب را باهم بخوانيم.

توضيح: به دليل قديمی بودن مطلب فقط لينک دادستانی جام جم و وزارت محترم اطلاعات کيکر کار می کند.

برخورد جسم سخت به سر هاشميان یا برخورد هاشميان به سر جسم سخت

بعد از تحقيقات همه جانبه هیات ويژه ما نتايج بررسی های انجام شده به شرح زير و به جهت تنوير افکارعمومی امت شهيد پرور و هميشه در صحنه اعلام ميگردد:

۱-سازمانهايی که در طول مدت تحقيق مورد بررسی قرار گرفتند عبارت بودند از
الف: سازمان قضايی Yahoo Sport 2
ب:وزارت محترم اطلاعات Kicker
پ :دادسانی محترم جام جم آنلاين
ت: اداره اطلاعات و امنيت SL.COM

۲- در مسير بررسی ها هيات محترم ما متوجه شد که ظاهرا دماغ آقای هاشميان در اثر برخورد با يک جسم سخت به اسم Sunday Oliseh شکسته.

۳-آقای وحيد هاشميان که علارغم فعاليت های مشکوک از قبيل عدم پذيرش بازی در تيم ملی و داشتن دوست دختر و رفتن به سينما و غيره مدعی است در تيم بوخوم از باشگاه های فوتبال آلمان بازی مي کند و بر طبق ادعای بوق های استکبار جهانی به سرکردگی آمريکای جهانخوار و آلمان نازی اينا، بهترين گلزن تيم خودش و چهارمين گلزن برتر اين فصل باشگاه های آلمان نازی می باشد، ادعا دارد که اين جسمِ سخت يعنی سر برادر Sunday Oliseh بازيکن نيجريه ای تبار تيم بوخوم که همبازی آقای هاشميان بوده به دماغ ايشون خورده. حال آنکه احتمالات ديگری که موجب اين حادثه شده را نيز همچنان نمی توان از نظر دور داشت. ناظران همچنان در انتظار پليس سر چهار راه ايستاده اند و منتظرند که بياد و کروکی رو بکشه.

۴-مرحله اول (نيمه اول بازی): بر طبق بررسي های انجام شده، ما به اين نتيجه رسيديم که در تمام طول زمان بازی با هانزا روشتوک برادر Sunday Oliseh با اسم مستعار جسم سخت از آقای هاشميان مي خواسته که توپ را به او بدهد و مرتب به او تذکر ميداده که با توپ وارد محوطه جريمه نشود. علی رغم تمام اين تذکرات شواهد حاکيست نه تنها ايشان به اين تذکرات وقعی نمی گذاشته بلکه در تمام طول بازی ايشان بيتوجه به جسم سخت کار خودش را مي کرده.

۵-مرحله دوم(پايان نيمه اول تا آغاز نيمه دوم):بر طبق اعتراف شاهدان عينی از جمله جناب آقای داريوژ ووژ کاپيتان تيم پس از پايان نيمه اول و در مسير رختکن آقای هاشميان شروع به پرخاش به برادر جسم سخت ميکند و کلمات رکيکی به کار ميبرد از قبيل اينکه تيم مربّی دارد، کمک مربّی دارد، کاپيتان دارد آخه تو اينجا چه کاره ای (خطاب به برادر جسم سخت).
۵- مرحله سوم(نيمه دوم):درگيری های مذکور تا پايان زمان بازی ادامه داشته.

۶-مرحله چهارم(بعد از پايان بازی در رختکن) از زمانی که وارد رختکن ميشوند تا زمانی که آقای هاشميان با دماغ باند پيچی شده در مقابل خبر نگاران ديده ميشود، علارغم پيگيری فراوان هيچ گونه اطلاعی از نحوه برخورد با آقای هاشميان گزارش نشده . با وجود اينکه قراين دال بر حدوث واقعه در اين مرحله است ولی برخی از شاهدان اعلام کرده اند که والله کور شيم اگرما چيزی ديده باشيم. همين طور دادستانی محترم جام جم هم تاکيد دارد که اين اتفاق بين دو نيمه افتاده.

۷-آقای هاشميان اعلام کرده که در پی دو بار تماس تلفنی آقای جسم سخت با ايشان و اعلام شرمندگی، موضوع از ديد ايشان تمام شده است و ميتوان موضوع مربوطه را در اسرع وقت و در نزديک ترين مکان خاک کرد.

با امتنان
هيات تحقيق ما

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی