.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Wednesday, September 01, 2004

ل مثل لينک

چطور تمرين خفه نشدن و يا بهتر است گفته شود خفه شدن بکنيم .

کليپ های عربی. قابل توجه علاقمندان به آهنگ های عربی.

وقتی که موج های ۱۰۰ فوتی در دريا به جنگ کشتی ها می آيند.

اثبات صد در صد و بی چون و چرای دزدی کمپانی ديزنی برای ساخت فيلم Lion King از روی يک فيلم ژاپنی، ساخته شده در سال ۱۹۶۴.

سايت يک پسر نيمه خل و چل که با خانواده اش در يک تريلر توی يک محله بسيار فقير نشين زندگی می کند.

شايد باور وجود يک همچين ديوانگان مريضی مشکل باشد. ولی دوربين های مخفی مجبورمون می کنند که باور کنيم. يک دو
لينک از ispies

مايکل مور: من نمی توانم باور کنم که جمهورخواه ها اينقدر احمقند که در گرد همايی خودشان هم برای فيلم من تبليغ می کنند. بعد از جنجالی که مک کين و مدعووين بر ضد مايکل مور راه انداختند.

هر چه می خواهيد اينجا بنويسيد تا ببينيد به خط هيروگليف به چه شکل خواهد بود. مثلا می توانيد اسمتان را امتحان کنيد.

کاملترين جدول نهايی المپيک با قابليت سورت کردن های مختلف.

فکر می کنيد برای چند نفر توی دنيا ممکن است يک چنين اتفاقی بيفتد.

قابل توجه بعضی ها که متخصص توی صف زدن هستند.

برخورد فرهنگ ها در آمريکا. ويدئوی با نمکيه.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی