.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Monday, September 13, 2004

ممنون

ممنون از همه دوستانی که با ايميل های محبت آميزشون من را خجالت دادند. حقيقتا ظرف دو روز گذشته به حدی عصبانی و نگران بگير و ببند های خانوادگی بودم که مجبور بودم يک جوری اين حس تنفر و وحشت را که با هم به سراغم آمده بودند تخليه کنم. نتيجه اش هم اون دو تا پست کذايی بود که حتما خوانده ايد. حالا هم دارم سعی می کنم به شرايط عادی برگردم.

انشاالله که برادر عزيز مرتضوی و همکارانشون هم اين نوشته های من را به حساب پيری و کم حافظگی پدرم بگذارند و از گناهش در گذرند.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی