.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Saturday, September 03, 2005

مسابقه وزيرشناسی

با شرکت در اين مسابقه می توانيد قدرت خود را در تميز دادن يک وزير از يک قاتل يا تروريست بسنجيد. به تمامی شرکت کنندگانی که بتوانند بيشتر از يک مورد را درست تشخيص دهند از طرف دفتر رياست جمهوری و با همکاری شهرداری تهران يک طبقه قبر در يکی از ميادين شهر تهران اهدا خواهد شد.
با کليک بر روی عکس ها می توانيد پاسخ درست را ببينيد.

پی نوشت ـ حالا که حرف مسابقه شد بايد درباره مسابقه مقاله نويسی يادآوری کنم که همچنان در انتظار نتايج بررسی های برخی از داوران هستم. سه تا از داورها مدت هاست که امتياز های مقالات را ارسال کردند و چهار داور ديگر مدت هاست که خبری از ايشان نيست. اگر تا هفته ديگر پاسخی از اين دوستان نگيرم نتايج نهايی را بر اساس رای همان سه داور اعلام می کنم.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی