.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Friday, June 11, 2004

از رد نِک ها و وايت ترش ها بيشتر بدانيم

رد نِک هاها و وايت ترش ها موجوداتی هستند با خصوصياتی ويژه . در زير به چند مورد از اين خصوصيت اشاره ميکنم.

۱ - وزن: حد اقل وزن مورد نياز برای اينکه به عنوان يک رد نِک اصيل شناخت بشويد ۳۰۰ پوند می باشد.

۲ - حزب : يا بايد رد نِک باشی و يا دمکرات. به اين معنا که اگر از طرفداران دو آتيشه جمهوری خواهان محترم نيستی بهتره که دم چک اين عزيزان رد نِک نروی. اين برادران محترم همگی ذوب شده در ولايت مطلقه بوش می باشند.

۳ - هارلی دويد سون: ميگند رد نِک واقعی اونيه که وقتی از شکم ننش در مياد هارليش زير پاش باشه. البته با توجه به هيکل مادران محترم رد نِک زايمان همزمان موتور هارلی و يک فروند رد نِک تپل و مپل دور از ذهن نيست.

۴ - فست فود و جانک فود : کلا اين دوستان در روز هشت وعده غذا ی اصلی ميخورند که معمولا نُه تا ده وعده اون مکدونالد و برگرکينگ و ونديز می باشد . با هر وعده هم حدوداً دو تا سه گالن کوکا و پپسی مصرف می کنند. غذای سنتی و مجلسی اين دوستان ـ يک چيزی تو مايه های باقالی پلو و چلوکباب ما ـ ساندويچ دبل چيز برگر مکدونالده که وسط يک دبل چيکن برگر برگرکينگ گذاشتند. البته اخيرأ روشنفکر هاشون رو آوردند به استيک های سه پوند به بالا.

۵ - وانت : اصولا اين دوستان آن چه را که به عنوان ماشين می شناسند وانته و ماشين های سواری را در حد دوچرخه ارزيابی ميکنند. هر رد نِک موظفه حد اقل يک وانت داشته باشه. رولز رويز رد نِک ها وانتی است به نام دوج رم.

با کليک بر روی لينک های زير ميتوانيد عکس هايی از اين برادران و خواهران و نحوه زندگيشان را مشاهده کنيد.

ماشين رد نِک ها
خانه رد نِک ها
بازی رد نِک ها
ميز رد نِک ها
استخر رد نِک ها
پيک نيک رد نِک ها

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی