.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Monday, September 20, 2004

یک درخواست

در تدارک انجام يک پروژه هستم برای کمک به وبلاگ هايی که خوب می نويسند ولی ناشناخته مانده اند. نياز به کمک شما دارم. لطفا اگر شما

۱- بيشتر از سه ماه است که وبلاگ داريد.
۲- متوسط تعداد خوانندگان روزانه وبلاگتان زير صد است.
۳- خودتان باور داريد که خوب می نويسيد. (در هر زمينه ای که باشد فرقی ندارد.)
۴- در وبلاگتان اثری از مطالب موهن از توهين به مقدسات گرفته تا مطالب و موضوعات غير اخلاقی نيست.

لينک وبلاگتان را برای من به آدرس ATAMADON@GMAIL.COM ايميل کنيد. شما هم که وبلاگ نداريد و يا وبلاگتان حائز شرايط بالا نيست می توانيد با معرفی دوستان حائز صلاحيت خود به اين پروژه کمک کنيد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی