.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Wednesday, September 22, 2004

ل مثل لينک

نسنی از استشهادی برگشته. برويد اينجا و لذتش را ببريد.

280 ميليارد دلار جريمه. برای پنجاه سال کلاه برداری شرکت های سازنده سيگار.

کتک کاری خانم های نماينده پارلمان در تايوان.فايل Mpeg

پيراهنی که پله در بازی فينال جام جهانی ۱۹۵۸ به تن داشت در يک حراجی به قيمت ۱۰۵،۰۰۰ دلار به فروش رفت.

باز هم يک سری کار خوب از Worth1000

لينکدونی حسين اين دو روز خيلی پر بار شده.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی