.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Wednesday, October 06, 2004

ل مثل لينک

در فينال مسابقه تلويزيونی جنجالی جوپاردی يکی از بخش ها، سوالات مربوط به بلاگ بود. روی هر سوال کليک کنيد تا جواب آن را ببينيد.

گوگل کمپانی ميليونرها. ۶۰ درصد از کارمندان گوگل بيش از يک ميليون در بازار سهام سرمايه دارند.

يک فلش خيلی جالب در مورد پست کردن مطلب.

ad- awards .com

برگه امتحانی که بوش برای رياست جمهوری داده بود.

آهنگ زيبای "Strangers on my Flight" از فرانک سيناترا.

يک کتابچه راهنمای قديمی برای آموزش دفاع در برابر بمب اتم.

شما حدس می زنيد امسال مونيکا به چه کسی رای می دهد.

فيلمی از اولين فضاپيمای خصوصی سرنشين دار به نام Space Ship One که توانست با پرواز به خارج از جوّ زمين جايزه ايکس را ببرد.
اين جايزه ۱۰ ميليون دلاری از طرف انوشه انصاری رئيس تله کام تکنولوژی برای اين منظور در نظر گرفته شده بود.

مردی که پنجاه و دو بار ازدواج کرده بود برای بار پنجه و سوم برگشت به همسر اولش.

تاريخچه لوگوی اتومبيل ها.

گرانترين برليان دنيا يک برليان ۱۰۰ قيراطی است به ارزش ۲۶.۶ ميليون دلار.

امکانات جديد جی ميل.

دفعه قبل که اين رای گيری الکترونيکی را لينک داده بودم صفحه اولش جا مانده بود.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی