.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Monday, April 25, 2005

همينطوری الکی

.
از وبلاگ بازگشت:
"مصاحبه‌ی بدون سانسور اوریانا فالاچی, روزنامه نگار بزرگ ایتالیایی با آقای خمینی که در سال 58 به ایران آمد و با آقای خمینی درباره ی مسائل روز انقلاب ایران و اعدام ها مصاحبه کرد. نکته‌ی جالب این گفتگو این بود که در آخر مصاحبه ,فالاچی درباره‌ی حجاب در ایران پرسید و آقای خمینی جواب داد که حجاب برای زنانی به سن و سال شما نیست. فالاچی هم نه گذاشت و نه برداشت,همانجا چادری را که برای ملاقات با خمینی سرش کرده بودند بر زمین انداخت!"
عکسی خوانا از بريده روزنامه حاوی اين مصاحبه

زمانه عجيبی است. آدم های کثيفی سرشار از عقده های جنسی و روحی، آزادانه کثافات وجودشان را از زبان قديسين به روی کاغذ می آورند و به خورد مردم می دهند و آقاجری ها و کديورها و اشکوری ها حکم اعدام می گيرند، زندان می شوند و خلع لباس.

دست در دست هم دهيم به مهر ياور دنيا را کنيم استاد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی