.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Wednesday, May 04, 2005

چهارمين جلسه عمومی وبلاگ نويسان در پالتاک

.
زمان: شنبه ۷ می برابر با ۱۷ ارديبهشت ساعت ۱۰ شب به وقت تهران
مکان: اتاق گفتگوی blogiran در پالتاک
موضوع جلسه: آگهی در وبلاگ ها
ورود به اين جلسه برای عموم آزاد است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی