.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Friday, May 20, 2005

.
فردا، يعنی شنبه ۲۱ می ساعت ۶ بعد از ظهر شيرين عبادی در هتل وستين شهر ارواين سخنرانی داره. بعد از سخنرانی هم مراسمی شامل موزيک ايرانی و يک چيزای ديگه در UCI به همين مناسبت برقراره. من دو تا بليط اضافه دارم. اگر کسی دوست داره بياد می تونه يک ايميل به من بزنه تا بليط ها را در اختيارش بگذارم.
ATAMADON [AT] GMAIL [DOT] COM

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی