.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Friday, July 22, 2005

ل مثل لينک

بخشی از تخلفات قاضی مرتضوی از زبان حسين قاضيان:
"تهديد به افشاي مسائل زندگي خانوادگي و خصوصي با پرونده‌سازي و افزودن دروغ‌هاي شرم‌آور توسط قاضي و تيم اول بازجويي با شنيع‌ترين كلمات كه از اشخاص عادي كوچه و بازار هم بعيد است.
ارعاب خانواده، دوستان و حاميان من با طرح مسائل خلاف و غيرواقعي درباره به اصطلاح فساد اخلاقي من و اينگه گويا از بام تا شام در كار تجاوز به خانم‌ها ـ‌آن هم از نوع شوهردارش‌ـ بوده‌ام. به طوري كه هيچ گونه راهي براي دفاع از من وجود ندارد"

نسل جديد شير های آب دستشويی. قرمز آب داغه و آبی آب سرد. اولالا

به ياد ماندنی های اينترنت.

يک دست مگه چند تا انگشت داره. فقط خيلی نگاه نکنيد که گيج می شيد.

بانک ژاپنی در دستگاه های عابر بانک يا ای تی ام ماشين اش جکپات کار گذاشته که در صورت برد بهتون پول ميده يا هزينه عابر بانک را ازتون نمی گيره.

چطور گوگلِ مپ کمک کرد که جريمه يک راننده بخشيده بشه.

رکورد داران. اون هم چه رکورد هايی.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی