.comment-link {margin-left:.6em;}

بر ما چه گذشت

همه چيز از همه جا و البته خاطرات جوانی ـ عليرضا تمدن

Saturday, October 09, 2004

ل مثل لينک

فيلمی از سقوط وحشتناک دو صخره نورد.
منبع

قسمت دوم کليپ jibjab را ببينيد. به همان باحالی قسمت اوله.

چرا خواب می بينيم.

مجموعه ای از دستگاه های صوتی و تصويری قديمی.

بازی تلسکوپ ها.

به جای تايپ کردن url با گرفتن شماره IP وارد سايت دلخواهتان شويد.

آمار مرگ و مير در آمريکا.

پرنده را ببريد تا کرم را پيدا کند.

نشانه هايی از وجود آب در سياره مريخ در گذشته.

عشق و عاشقی دوشاخه ها.

فيلمی از يک تصادف وحشتناک در مسابقات رانندگی.

وقتی که چترباز ها مجهز سقوط آزاد می کنند.

فوتوشاپ چه کارها که نمی کند.

يک سيستم صوتی کوچک و جمع و جور.

پدر نمونه.

يک گاه شمار يا تقويم متفاوت.

من که نفهميدم اينجا چه خبره ولی اينقدر عجيب هست که ارزش لينک دادن داشته باشد.

سکه را بيندازيد تا قهوه شما را آماده کند.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

بازگشت به صفحه اصلی